Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

* Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh thiết lập chuyên mục Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về:

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

- Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

* Tổ chức, cá nhân gửi phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại chuyên mục này hoặc có thể gửi bằng văn bản theo mẫu về địa chỉ: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hoặc qua số điện thoại đường dây nóng: 0393.891961-0993.891962.

* Nội dung phản ánh, kiến nghị phải sử dụng tiếng Việt có dấu, viết rõ ràng, mạch lạc và phải thể hiện rõ nội dung cần phản ánh, kiến nghị; chuyên mục này không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, không hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Phản ánh, kiến nghị của bạn đọc sẽ được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận để trả lời trong thời gian sớm nhất.


Câu hỏi

Mã xác thực không đúng.

PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ĐÃ TRẢ LỜI


STT Câu hỏi Người gửi Ngày gửi Xem chi tiết
1 w2rwe 30/03/2018 Chi tiết

STT Câu hỏi Người gửi Ngày gửi Xem chi tiết
1 w2rwe 30/03/2018 Chi tiết
°
 Liên kết website
Thống kê: 110.731
Online: 5