Thời gian làm việc mùa Đông (từ ngày 16/10/2019 đến ngày 15/03/2020) trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ được điều chỉnh như sau:  buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.

UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai và thông báo cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

°
 Liên kết website
Thống kê: 110.751
Online: 25