Theo thông báo, thời gian làm việc mùa hè (từ ngày 16/4 đến ngày 15/10/2019) trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ được điều chỉnh như sau:  buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ 30..

UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai và thông báo cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

°
 Liên kết website
Thống kê: 85.744
Online: 44