Thực hiện văn bản số 13/STTTT-TTBCXB3 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyên truyền video clip mô phỏng sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 110.733
    Online: 7