Công văn 37/KKT-QLDN về việc đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo thống kê

Công văn 231/KKT-QLDN ngày 10/04/2018 thực hiện chế độ báo cáo thông kế định kỳ

Công văn 3032/SLĐTBXH-LĐLV ngày 30/11/2018 về việc khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương năm 2018, kế hoạch thưởng tết năm 2019

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 109.283
    Online: 16