Theo Chương trình “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc do Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Hàn Quốc (KOICA) quản lý (Dự án) được phê duyệt tại Quyết định số 43/QĐ-BKHĐT ngày 15/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thực hiện Văn bản số 376/ĐTNN-THTT ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Cục Đầu tư nước ngoài về việc khảo sát hiện trạng sử dụng và các kiến nghị, sửa đổi, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang đang hoạt động trong Khu kinh tế Vũng Áng và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh căn cứ theo thực trạng, nhu cầu hiện nay và điền vào Phiếu khảo sát số 4 (theo Công văn gửi kèm) gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (qua mail: thuydungkkt@mail.com) trước ngày 15/9/2019 để tổng hợp, báo cáo.
 Vậy, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu kinh tế Vũng Áng và các Khu công nghiệp phối hợp thực hiện./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 108.974
    Online: 17