TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ

+ Địa chỉ: KCN 1 Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

+ Điện thoại: 02393 868699

+ Email: ttxtdt.kkt@hatinh.gov.vn

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 336.547
Online: 3