Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Ban) được thành lập theo Quyết định 381/QĐ-TTg ngày 24/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ban được giao thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 02 Khu kinh tế và 02 Khu Công nghiệp: KKT Vũng Áng, KKT Cầu Treo, KCN Gia Lách, KCN Hạ Vàng. 

Đến nay đã có hơn 1000 doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp, với tổng mức đầu tư đăng ký gần 17 tỷ USD; trong đó có những dự án trọng điểm quốc gia và dự án FDI (Formosa) lớn nhất cả nước. Một số dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động và cung cấp dịch vụ sản phẩm ra thị trường, như: Dự án Formosa, Tổng kho Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Cảng Vũng Áng (cầu cảng số 1, cầu cảng số 2); Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy thủy điện Hương Sơn, Khách sạn Mường Thanh Hà Tĩnh,v.v...

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 319.553
Online: 11