Văn Phòng 

1        Nguyễn Sỹ Tiến   Chánh VP

2        Lê Minh Ngọ        P Chánh VP

3        Ng Thị  Hồng Phương    Phụ trách KT

4        Nguyễn Đình Đường      Chuyên viên

5        Nguyễn Hồng Minh          Chuyên viên

6        Nguyễn Thị Thu Hằng   Văn thư

VP Đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

1        Võ Bá Hải  Trưởng VPDD

2        Nguyễn Văn Thanh       Phó Văn phòng

3        Trần Hồng Sơn    Chuyên viên

4        Phạm Công Sơn   Chuyên viên

5        Đoàn Cao Thăng  Cán sự

6        Hoàng Thị Thúy Hằng   Kế toán

Phòng Quản lý đầu tư   

1        Vũ Ngọc Thành    Trưởng phòng

2        Lê Tiến Thông      Chuyên viên

3        Phan Huy Viên     Chuyên viên

4        Hoàng Công Thiện  Chuyên viên

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

1        Hồng Hữu Vĩnh    Trưởng phòng

2        Hoàng Tiến Dũng Phó phòng

3        Kiều Đức Quý      Chuyên viên

4        Thạch Trung Thông       Chuyên viên

5         Lê Văn Trường       Chuyên viên

Phòng Quản lý TNMT  

1        Dương Đình Hà    Trưởng phòng

2        Nguyễn Quốc Dũng       Chuyên viên

3        Trần Bình Long              Chuyên viên

4        Nguyễn Thanh Phong    Chuyên viên

Phòng Quản lý QHXD  

1        Trần Thái Hợp     Trưởng phòng

2        Phan Xuân Hiệu   Phó phòng

3        Phạm Anh Tú       Chuyên viên

4        Nguyễn Bá Tuấn  Chuyên viên

5         Phạm Công Sơn     Chuyên viên

Phòng Kế hoạch tổng hợp      

1        Lương Sỹ Đường  Trưởng phòng

2        Nguyễn Đức Thuần Chuyên viên

3        Trương Huy Nam   Chuyên viên

4        Trần Thị Quyên   Chuyên viên

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 336.521
Online: 3