Văn Phòng  
1 Nguyễn Sỹ Tiến Chánh VP
2 Lê Minh Ngọ P Chánh phòng
3 Ng Thị  Hồng Phương Phụ trách KT
4 Nguyễn Đình Đường Chuyên viên 
5 Nguyễn Thị Thu Hằng Văn thư
VP Đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
1 Võ Bá Hải Trưởng VPDD
2 Nguyễn Văn Thanh Phó Văn phòng
3 Nguyễn Hồng Minh Chuyên viên 
4 Trần Hồng Sơn Chuyên viên 
5 Phạm Công Sơn Chuyên viên 
6 Đoàn Cao Thăng Cán sự
8 Hoàng Thị Thúy Hằng Kế toán
Phòng Quản lý đầu tư  
1 Vũ Ngọc Thành Trưởng phòng
2 Lê Tiến Thông Chuyên viên 
3 Pham Huy Viên Chuyên viên 
Phòng Quản lý Doanh nghiệp  
1 Trần Thái Hợp Trưởng phòng
2 Hoàng Tiến Dũng Phó phòng 
3 Kiều Đức Quý Chuyên viên 
4 Thạch Trung Thông Cán sự
Phòng Quản lý TNMT  
1 Dương Đình Hà Phó phòng
2 Nguyễn Quốc Dũng Chuyên viên 
3 Trần Bình Long Chuyên viên 
4 Nguyễn Thanh Phong Chuyên viên 
Phòng Quản lý QHXD  
1 Hồng Hữu Vĩnh Trưởng phòng
2 Phan Xuân Hiệu Phó phòng
3 Phạm Anh Tú Chuyên viên 
4 Nguyễn Bá Tuấn Chuyên viên 
Phòng Kế hoạch tổng hợp  
1 Lương Sỹ Đường Trưởng phòng
2 Nguyễn Đức Thuần Chuyên viên 
3 Hoàng Công Thiện Chuyên viên 
4 Trần Thị Quyên Chuyên viên 
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 187.518
Online: 6