Định hướng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trong thời gian tới được xác định với các trụ cột: (1) Công nghiệp luyện thép; (2) Trung tâm logictics và dịch vụ cảng biển; (3) Công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo; (4) Phát triển dịch vụ, thương mại. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề xuất các dự án đưa vào danh mục quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài trong thời gian tới như sau:

 

ĐỀ XUẤT DANH MỤC QUỐC GIA CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

 

TT

Tên dự án

Mục tiêu dự án

Địa điểm thực hiện

Quy mô/thông số kỹ thuật

Tổng vốn đầu tư

Hình thức đầu tư

Mong muốn hợp tác với các đối tác nước ngoài

Địa chỉ liên hệ

Giải trình lý do đề xuất dự án

1

Đầu tư xây dựng Nhà máy thép không gỉ (hoặc các Nhà máy sản xuất thép chất lượng cao)

Sản xuất các sản phẩm thép chất lượng cao

Khu kinh tế Vũng Áng

100 ha

1,5 tỷ USD

100%FDI

Các nước EU

Khu kinh tế Vũng Áng

Tận dụng nguyên liệu đầu vào từ dự án Formosa

2

Đầu tư Nhà máy sản xuất ô tô, linh kiện phục vụ ngành sản xuất ô tô

Sản xuất, lắp rắp ô tô

Khu kinh tế Vũng Áng

50 ha

02 tỷ USD

Liên doanh

Hàn Quốc, Nhật Bản

Khu kinh tế Vũng Áng

Tận dụng nguyên liệu, lợi thế về cảng biển

3

Đầu tư xây dựng các nhà máy cơ khí chính xác

Sản xuất, các sản phẩm cơ khí chính xác

Khu kinh tế Vũng Áng

15 ha

01 tỷ USD

100%FDI

Nhật Bản, các nước EU

Khu kinh tế Vũng Áng

Tận dụng nguyên liệu, lợi thế cảng biển

4

Đầu tư xây dựng Khu đô thị trung tâm Kỳ Trinh

Xây dựng khu đô thị

Khu kinh tế Vũng Áng

30 ha

100 triệu USD

100%FDI

Hàn Quốc

Khu kinh tế Vũng Áng

Sớm đạt mục tiêu đưa Thị xã Kỳ Anh lên thành phố

 

5

Đầu tư xây dựng cầu cảng, trung tâm logictics Vũng Áng - Sơn Dương

Xây dựng cần cảng, trung tâm Logictics

Khu kinh tế Vũng Áng

100 ha

300 triệu USD

100%FDIhoặc liên doanh

Các nước có thế mạnh

Khu kinh tế Vũng Áng

Phát huy tiềm năng, lợi thế và điều kiện tự nhiên

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 319.571
Online: 19