2.1. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với các địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật hiện hành

2.1. Ưu đãi, h tr đu tư.

Các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với các địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật hiện hành

2.2. Ưu đãi v chính sách thuế

a) Thuế Thu nhp Doanh nghip

Được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong 15 năm, kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh; Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo.

b) Thuế thu nhp cá nhân

Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với người thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài).

c) Thuế xut khu, thuế nhp khu:

- Hàng hoá nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư tại khu kinh tế được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc; Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; Nguyên liệu, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

- Hàng hóa từ khu kinh tế xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu từ nước ngoài vào khu kinh tế không phải chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu kinh tế khi xuất khẩu ra nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu.

- Hàng hóa là vật liệu xây dựng từ nội địa Việt Nam đưa vào khu kinh tế được miễn thuế xuất khẩu.

- Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư trong khu kinh tế (trừ các dự án sản xuất các sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, sản phẩm điện tử, điện lạnh và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

- Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp của các dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài, khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam thì được miễn thuế nhập khẩu 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

 

d) Thuế giá tr gia tăng, thuế tiêu th đc bit

- Hàng hóa, dịch vụ sản xuất và được tiêu thụ trong khu kinh tế; hàng hóa, dịch vụ từ khu kinh tế xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

- Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào và được tiêu thụ trong khu kinh tế thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, trừ hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hoá quản lý bằng hạn ngạch thuế quan.

- Hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu kinh tế được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%, trừ những trường hợp sau: Hàng hoá, dịch vụ không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 0% theo quy định; Hàng hoá không thực hiện thủ tục hải quan khi xuất khẩu từ nội địa Việt Nam vào khu kinh tế; Hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hoá quản lý bằng hạn ngạch thuế quan.

2.3. Ưu đãi v đt đai, thu tin s dng đt:

a) Ưu đãi v đt đai

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; Miễn tiền thuê đất 15 năm đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; Miễn tiền thuê đất 11 năm đối với các dự án đầu tư khác.

- Ngoài được hưởng các ưu đãi quy định trên còn được giảm 70% tiền thuê đất, thuê mặt nước tính theo đơn giá áp dụng tại huyện có mức giá thuê đất, thuê mặt nước thấp nhất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tính từ năm nhà đầu tư hết thời gian được hưởng ưu đãi trở đi.

b) Ưu đãi v thu tin s dng đt

- Nhà đầu tư lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thì được: Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; Giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; Giảm 30% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư khác.

- Tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh tại Khu kinh tế được quyền: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất, thuê lại đất; Được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất, thuê lại đất các tổ chức tín dụng Việt Nam và quốc tế hoạt động tại Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2.4. H tr h tng kĩ thut.

- Nhà đầu tư không phải chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, khuyến khích nhà đầu tư cho ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và sẽ được khấu trừ vào tiền thuê đất, sử dụng đất phải nộp.

- Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, điện, nước đến hàng rào các khu chức năng.

2.5. Các cơ chế, chính sách khác:

- Khách du lịch trong nước, nước ngoài khi vào khu kinh tế được phép mua hàng nhập khẩu miễn thuế đưa vào nội địa với giá trị không quá 1.000.000 (một triệu) đồng/1 người/1 ngày/1 lượt.

- Cho phép phương tiện cơ giới đường bộ kể cả loại có tay lái bên phải ra vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để vận chuyển hàng hoá, hành khách giữa Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với Lào và các nước láng giềng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 173.519
   Online: 9