Cải cách thủ tục hành chính đã và đang là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là một vấn đề không thể thiếu trong việc xây dựng một Chính phủ liêm chính, Chính phủ kiến tạo và hành động vì sự phát triển.

Cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 Thứ Sáu 11 Tháng Năm - 2018 16:40:45

         

Cải cách thủ tục hành chính đã và đang là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là một vấn đề không thể thiếu trong việc xây dựng một Chính phủ liêm chính, Chính phủ kiến tạo và hành động vì sự phát triển.

Cải cách thủ tục hành chính đã và đang là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là một vấn đề không thể thiếu trong việc xây dựng một Chính phủ liêm chính, Chính phủ kiến tạo và hành động vì sự phát triển. Vì vậy, trong thời gian gần đây, với nhiều cải cách trong việc xây dựng thể chế liên quan đến cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành. Trong đó, có thể nói Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã được tổ chức, cá nhân đón nhận và đánh giá cao. 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả két quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây khi thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích: Gửi hồ sơ giải quyết TTHC; Nhận kết quả giải quyết TTHC; Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để./.

  Phan Huy Viên - Văn Phòng Ban  

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 166.365
    Online: 13