Thực hiện Kế hoạch số 358/KH-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh về Vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau - File đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 187.534
    Online: 22