Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 193-KH/TU, ngày 19/12/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; để tuyên truyền, phổ biến và lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo Báo cáo Chính trị gửi về hòm thư tobientapvankien19@hatinh.dcs.vn  hoặc tobientapvankien19@gmail.com; bản giấy gửi về địa chỉ: Văn phòng Tỉnh ủy, số 6 đường Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh, điện thoại 02393.855.460. Thời gian tham gia góp ý đến ngày 20/7/2020.

 

XEM VÀ TẢI VỀ TOÀN VĂN DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐÂY.

XEM VÀ TẢI VỀ TÓM TẮT DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐÂY.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 173.509
    Online: 9