- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý lựa chọn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) cùng 7 khu kinh tế (KKT) cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới Quốc gia Lê Hoài Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác khảo sát Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Cùng với Cầu Treo còn có 7 KKT cửa khẩu khác gồm: KKT cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), KKT cửa khẩu Lào Cai (tỉnh Lào Cai), KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, KKT – thương mại đặc biệt Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), KKT cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), KKT cửa khẩu tỉnh An Giang.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo hướng dẫn các địa phương nâng cao vai trò định hướng, dẫn dắt của nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương nhằm thu hút và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ cho sự phát triển bền vững của các KKT cửa khẩu.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, chuẩn bị và thẩm định hồ sơ dự án/công trình đầu tư kết cấu hạ tầng KKT cửa khẩu phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của các địa phương trong việc bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các KKT cửa khẩu, đặc biệt là 8 KKT cửa khẩu có vai trò quan trọng trong hệ thống các KKT cửa khẩu của cả nước; nâng cao năng lực quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các cơ quan liên quan đến KKT cửa khẩu để nguồn vốn ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và bảo đảm tiến độ giải ngân, xây dựng dự án/công trình.

Đối với các địa phương có 8 KKT cửa khẩu ưu tiên tập trung đầu tư nêu trên, tỉnh có trách nhiệm cân đối vốn ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 trong tổng số vốn ngân sách trung ương đã thông báo cho địa phương, đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành.

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp nhịp nhàng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động tại cửa khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa và du khách qua lại cửa khẩu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma tuý được tăng cường và giám sát chặt chẽ. Công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, giám sát hải quan, kiểm dịch được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân, doanh nghiệp đi lại và làm việc tại cửa khẩu.

Khó khăn hiện nay là cơ sở hạ tầng tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã xuống cấp, nhiều hạng mục còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu; dự án mở rộng quốc lộ 8A còn dở dang nên việc giao thương với các tỉnh của Lào gặp khó khăn.

Theo Baohatinh.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 274.729
    Online: 19