Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ KKT tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng lao động cho: Công ty TNHH Luyện kim 19 Trung Quốc – Việt Nam thực hiện gói thầu: Công trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cấp 1, 2 Lò cốc; Công trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cấp 1, 2 Lò cao - Mã số công trình: 922015M1; 921012M1 -Thời hạn hợp đồng: từ 01/01/2019 đến 30/04/2022 Cụ thể như sau:

I. Vị trí công việc 1: Chuyên gia (01 người)

- Chức danh công việc: Kỹ sư;

+ Số lượng: 01 người;

+ Trình độ chuyên môn: Đại học hoặc đại học trở lên chuyên nghành quản lý công trình;

+ Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý công trình, thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

+ Mức Lương: 18 triệu đồng/tháng;

+ Địa điểm làm việc : Khu kinh tế Vũng Áng;

+ Thời gian làm việc: 20/04/2021 đến 30/04/2022;

II. Vị trí công việc 2: Lao động kỹ thuật (119 người)

2.1. Chức danh công việc: Nhân viên quản lý kỹ thuật công trình;

+ Số lượng: 05 người;

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ đào tạo ít nhất 1 năm trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v...;

+ Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm là việc trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v., thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

+ Mức Lương: 14 triệu đồng/tháng;

+ Địa điểm làm việc : Khu kinh tế Vũng Áng;

+ Thời gian làm việc: 20/04/2021 đến 30/04/2022;

2.2. Chức danh công việc: Nhân viên quản lý công trình;

+ Số lượng: 03 người;

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ đào tạo ít nhất 1 năm trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v...;

+ Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm là việc trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v., thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

+ Mức Lương: 14 triệu đồng/tháng;

+ Địa điểm làm việc : Khu kinh tế Vũng Áng;

+ Thời gian làm việc: 20/04/2021 đến 30/04/2022;

2.3. Chức danh công việc: Nhân viên giám sát công trình;

+ Số lượng: 03 người;

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ đào tạo ít nhất 1 năm trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v...;

+ Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm là việc trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v., thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

+ Mức Lương: 14 triệu đồng/tháng;

+ Địa điểm làm việc : Khu kinh tế Vũng Áng;

+ Thời gian làm việc: 20/04/2021 đến 30/04/2022;

2.4. Chức danh công việc: Nhân viên quản lý an toàn;

+ Số lượng: 06 người;

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ đào tạo ít nhất 1 năm trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v...;

+ Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm là việc trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v., thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

+ Mức Lương: 14 triệu đồng/tháng;

+ Địa điểm làm việc : Khu kinh tế Vũng Áng;

+ Thời gian làm việc: 20/04/2021 đến 30/04/2022;

2.5. Chức danh công việc: Nhân viên kỹ thuật lắp ráp thiết bị công trình;

+ Số lượng: 01 người;

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ đào tạo ít nhất 1 năm trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v...;

+ Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm là việc trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v., thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

+ Mức Lương: 14 triệu đồng/tháng;

+ Địa điểm làm việc : Khu kinh tế Vũng Áng;

+ Thời gian làm việc: 20/04/2021 đến 30/04/2022;

2.6. Chức danh công việc: Nhân viên kỹ thuật thi công công trình;

+ Số lượng: 98 người;

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ đào tạo ít nhất 1 năm trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v...;

+ Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm là việc trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v., thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

+ Mức Lương: 14 triệu đồng/tháng;

+ Địa điểm làm việc : Khu kinh tế Vũng Áng;

+ Thời gian làm việc: 20/04/2021 đến 30/04/2022;

2.7. Chức danh công việc: Nhân viên quản lý kỹ thuật công trình;

+ Số lượng: 03 người;

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ đào tạo ít nhất 1 năm trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v...;

+ Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm là việc trong lĩnh vực điện, hàn, cơ khí, lắp ráp v.v., thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

+ Mức Lương: 14 triệu đồng/tháng;

+ Địa điểm làm việc : Khu kinh tế Vũng Áng;

+ Thời gian làm việc: 20/04/2021 đến 30/04/2022;

Hồ sơ xin việc: Theo mẫu hiện hành

Thời hạn, nơi nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/04/2020.

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ KKT tỉnh Hà Tĩnh, KCN Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Liên hệ theo SĐT: 0915670828 ( C. Phương)./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 274.713
    Online: 14