Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ KKT tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng lao động cho Công ty TNHH Công trình Ju-Kao Việt Nam:

A. Để thực hiện gói thầu hợp đồng dịch vụ thuê nhân công tạo hạt bột than cốc khô Xưởng Luyện cốc Nhà máy gang thép Fomosa Hà Tĩnh

- Mã số hợp đồng:  1002166-00

- Thời gian gói thầu:  01/6/2021 đến 31/5/2024

 Cụ thể như sau:

1. Vị trí công việc 1: Chuyên gia (01 người)

- Chức danh công việc: Chuyên gia kỹ thuật

- Số lượng: 01 người

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên;

- Kinh nghiệm làm việc: có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc về kỹ thuật, thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

- Mức lương: 17 triệu đồng/tháng;

- Địa điểm làm việc: tại Khu kinh tế Vũng Áng;

- Thời gian làm việc: từ 10/8/2021 đến 09/8/2023.

2. Vị trí công việc 2: Lao động kỹ thuật (03 người)

- Chức danh công việc: Quản lý kỹ thuật

- Số lượng: 03 người

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc được đào tạo 01 năm trở lên trong lĩnh vực cơ khí, điện, hàn, lắp ráp, sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp; có chứng chỉ huấn luyện an toàn;

- Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc về cơ khí, điện, hàn, lắp ráp, sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp, hoặc đối với trường hợp không có chứng chỉ đào tạo thì phải có trên 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí công việc phù hợp và thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

- Mức lương: 15 triệu đồng/tháng;

- Địa điểm làm việc: tại Khu kinh tế Vũng Áng;

- Thời gian làm việc: từ 10/8/2021 đến 09/8/2023.

B. Để thực hiện gói thầu: Công trình kiểm tra sữa chữa bảo dưỡng cấp 1,2 thiết bị xưởng đúc liên tục.

- Mã số công trình: 932004M1

- Thời hạn hợp đồng: từ 01/11/2018 đến 30/3/2022.

Cụ thể như sau:

I. Vị trí công việc 1: Chuyên gia (4người)

 1. Chức danh công việc: Nhân viên quản lý

- Số lượng: 04 người

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên;

- Kinh nghiệm làm việc: có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc về kỹ thuật, thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

- Mức lương: 17 triệu đồng/tháng;

- Địa điểm làm việc: tại Khu kinh tế Vũng Áng;

- Thời gian làm việc: từ 10/8/2021 đến 30/3/2022.

II. Vị trí công việc 2: Lao động kỹ thuật (26 người)

 1. Chức danh công việc: Nhân viên an toàn

- Số lượng: 02 người

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc được đào tạo 01 năm trở lên trong lĩnh vực cơ khí, điện, hàn, lắp ráp, sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp; có chứng chỉ huấn luyện an toàn;

- Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc về cơ khí, điện, hàn, lắp ráp, sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp, hoặc đối với trường hợp không có chứng chỉ đào tạo thì phải có trên 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí công việc phù hợp và thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

- Mức lương: 16 triệu đồng/tháng;

- Địa điểm làm việc: tại Khu kinh tế Vũng Áng;

- Thời gian làm việc: từ 10/8/2021 đến 30/3/2022.

2. Chức danh công việc: Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng công trình.

- Số lượng: 24 người

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc được đào tạo 01 năm trở lên trong lĩnh vực cơ khí, điện, hàn, lắp ráp, sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp;

- Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc về cơ khí, điện, hàn, lắp ráp, sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp, hoặc đối với trường hợp không có chứng chỉ đào tạo thì phải có trên 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí công việc phù hợp và thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

- Mức lương: 15 triệu đồng/tháng;

- Địa điểm làm việc: tại Khu kinh tế Vũng Áng;

- Thời gian làm việc: từ 10/8/2021 đến 30/3/2022.

C. Để thực hiện gói thầu Công trình kiểm tra sữa chữa bảo dưỡng cấp 1, 2 thiết bị xưởng lò chuyển

- Mã số công trình : 93M002M1

- Thời hạn hợp đồng: từ 01/11/2018 đến 30/3/2022.

I. Vị trí công việc 1: Chuyên gia (5người)

1. Chức danh công việc: Nhân viên quản lý

- Số lượng: 05 người

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên;

- Kinh nghiệm làm việc: có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc về kỹ thuật, thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

- Mức lương: 17 triệu đồng/tháng;

- Địa điểm làm việc: tại Khu kinh tế Vũng Áng;

- Thời gian làm việc: từ 10/8/2021 đến 30/3/2022.

II. Vị trí công việc 2: Lao động kỹ thuật (30 người)

 1. Chức danh công việc: Nhân viên an toàn

- Số lượng: 02 người

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc được đào tạo 01 năm trở lên trong lĩnh vực cơ khí, điện, hàn, lắp ráp, sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp; có chứng chỉ huấn luyện an toàn;

- Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc về cơ khí, điện, hàn, lắp ráp, sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp, hoặc đối với trường hợp không có chứng chỉ đào tạo thì phải có trên 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí công việc phù hợp và thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

- Mức lương: 16 triệu đồng/tháng;

- Địa điểm làm việc: tại Khu kinh tế Vũng Áng;

- Thời gian làm việc: từ 10/8/2021 đến 30/3/2022.

2. Chức danh công việc: Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng công trình.

- Số lượng: 28 người

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc được đào tạo 01 năm trở lên trong lĩnh vực cơ khí, điện, hàn, lắp ráp, sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp;

- Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc về cơ khí, điện, hàn, lắp ráp, sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp, hoặc đối với trường hợp không có chứng chỉ đào tạo thì phải có trên 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí công việc phù hợp và thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết);

- Mức lương: 15 triệu đồng/tháng;

- Địa điểm làm việc: tại Khu kinh tế Vũng Áng;

- Thời gian làm việc: từ 10/8/2021 đến 30/3/2022

Hồ sơ xin việc: Theo mẫu hiện hành

Thời hạn, nơi nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 21/07/2021.

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ KKT tỉnh Hà Tĩnh, KCN Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Liên hệ theo SĐT: 0915670828 ( C. Phương)./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 260.971
  Online: 3