Xét đề nghị của Văn phòng đại diện Ben line agencies limited tại Hà Tĩnh tại Văn bản thông báo ngày 25/02/2022 gửi đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ngày 07/3/2022

Căn cứ Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Ben line agencies limited tại Hà Tĩnh; số giấy phép: BQLKKT-42-00001-05 cấp lần đầu ngày 01/3/2019; địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 10/3/2022


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 274.687
    Online: 13