Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” và “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” và “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”.

Theo đó một số nội dung của Chương trình:

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị và các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn các KKT, KCN về phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” và “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” với các hình thức phù hợp như: lồng ghép trong các hội nghị, treo khẩu hiệu tuyên truyền, trình chiếu trên bảng điện tử…

2. Ban hành văn bản, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức ký cam kết tham gia thực hiện đến các phòng, trung tâm, Văn phòng Đại diện, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực Khu kinh tế triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” và “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”.

3. Không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng 01 lần (có thể tích 330ml-500ml) trong cơ quan, đơn vị và khi tổ chức các cuộc làm việc, hội nghị, hội thảo mà chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (>20 lít), hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu thân thiện môi trường.

4. Không sử dụng túi ni lông, khăn lau sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà hàng và tại các cuộc làm việc, hội nghị, hội thảo.

5. Thực hiện các biện pháp phân loại rác tại nguồn ở từng đơn vị, doanh nghiệp để đảm bảo rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và các chất thải rắn khác không bị bỏ lẫn với rác sinh hoạt hoặc phát tán ra môi trường tự nhiên gây ô nhiễm môi trường.

6. Lồng ghép nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa", "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần" và “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” với các cuộc thanh tra, kiểm chuyên ngành để nhắc nhở, chấn chỉnh cũng như biểu dương, khen thưởng đối với các đơn vị và các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn các KKT, KCN.

Tệp đính kèm: CTr 98(01.10.2019_10h27p36)_signed.pdf

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 336.552
    Online: 4