Ngày 12/6/2020, tại Khách sạn Sailing, thành phố Hà Tĩnh, Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức thành công, tốt đẹp.

 

Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh có 80 đảng viên, trong đó có 75 đảng viên chính thức và 5 đảng viên dự bị, sinh hoạt tại 06 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành chức năng, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn và cấp uỷ chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ đảng viên. Đảng bộ Ban đã triển khai có hiệu quả việc xây dựng các KKT, KCN đúng định hướng phát triển. Đặc biệt, luôn tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư.

  Từ 2015 đến nay có 02 quy hoạch được phê duyệt, có 11 quy hoạch được điều chỉnh.

  Có 124 quy hoạch 1/500 của nhà đầu tư được phê duyệt.

  Với 06 công trình giao thông; 01 công trình thủy lợi; 01 Khu tái định; 02 công trình cấp điện và điện chiếu sáng, 01 công trình nhà dân dụng; 03 công trình hạ tầng khác.

   Giao đất không thu tiền sử dụng đất là 05 công trình, dự án với diện tích 9,6ha; giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất 60 công trình, dự án với diện tích 597,76ha. Ngoài ra đã ký hợp đồng cho thuê đất 06 dự án khai thác và chế biến đá khoáng sản với diện tích 88,5ha. Có 62 dự án đã được phê duyệt hồ sơ ĐTM; có 32 dự án đã được xác nhận cam kết bảo vệ môi trường.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng cấp 90 dự án, bao gồm: 58 dự án trong nước với số vốn đăng ký 11.040,112 tỷ đồng và 32 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư đăng ký 430,506 triệu USD; Tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cấp 14 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 570,697 tỷ đồng; Tại Khu Công nghiệp Gia Lách cấp 05 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 701,830 tỷ đồng

  Trong đó: KKT Vũng Áng 41 dự án (22 dự án trong nước và 19 dự án nước ngoài); KKT Cầu Treo 08 dự án (trong nước), KCN Gia Lách 01 dự án, KCN Hạ Vàng 01 dự án.

  Khu kinh tế Vũng Áng có 142 dự án đầu tư còn hiệu lực, gồm 85 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư đăng ký 51.030,319 tỷ đồng và 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư đăng ký 13.556,755 triệu USD; KKT Cầu Treo có 27 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 1.761,452 tỷ đồng; KCN Gia Lách có 10 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 927,096 tỷ đồng.

  Trực tiếp làm việc với 70 doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức về công tác báo cáo định kỳ, hỗ trợ pháp lý và kiểm tra 102 doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra 22  đơn vị.

  Tổng số lao động trong các KKT, KCN hiện có (đến tháng 4/2020) 17.451 người; trong đó: lao động trong nước 16.186 người, lao động nước ngoài 1.265 người. Lũy kế (từ 2015 đến hết 2019) cấp GPLĐ 15.333 lượt giấy phép.

Công tác thu ngân sách trong KKT, KCN đạt tăng trưởng cao, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thu ngân sách của tỉnh (chiếm 57% số thu ngân sách của cả tỉnh, đặc biệt số thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu chiếm tỷ lệ trên 96% của cả tỉnh). Trong 05 năm (2015 - 2019) tổng thu ngân sách trong KKT, KCN là 31.283,38 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 22.331,98 tỷ đồng, thu XNK 9.951,40 tỷ đồng

Đại hội tiến hành Bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhphát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong 5 năm qua; công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, đúng quy định.Trong nhiệm kỳ 2021-2025, đồng chí đề nghị Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chưa; luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan tâm công tác quản lý, giám sát, nâng cao chất lượng đảng viên…

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, UV BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh  nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí. Tại phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh bầu các chức danh Bí Thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ nhiệm UBKT, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, theo đó, Đồng chí Lê Trung Phước được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Vũ Ngọc Thành – Chánh Văn phòng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ nhiệm UBKT đảng ủy. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có một số chỉ tiêu như:

1.1. Hoàn thành 100% chương trình kế hoạch hằng năm được UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương giao.

1.2. Giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ thủ tục hành chính; tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; từ 90% trở lên các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

1.3. Tăng cường thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ công nghiệp sau thép, các dự án dịch vụ, du lịch, logistis... với tổng số vốn đầu tư dự kiến từ 5 - 7 tỷ USD.

1.4. Cung ứng, giới thiệu lao động vào làm việc tại các dự án đầu tư, nhà thầu trong các KKT, KCN trên 5.000 người.

1.5. Hàng năm, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong cả nhiệm kỳ, trong đó có ít nhất 20% chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đảng bộ có ít nhất 1 - 2 năm “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;

1.6. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ, kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

1.7. Trong nhiệm kỳ biểu dương 05 gương tập thể và 10 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.8. Hàng năm phấn đấu 100% đảng viên được xếp loại “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

1.9. Hàng năm, có 80% công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

1.10. Trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 10 - 20 đảng viên mới.

1.11. 100% cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm các quy định tại địa bàn nơi cư trú, đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

1.12. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên xếp loại tốt trở lên.

Đảng bộ cũng đã ban hành Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tạo sự thống nhất, quyết tâm cao của Đảng bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ban, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 260.938
    Online: 8