Quyết định phân công ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ký ban hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nguyên là Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh sẽ kiêm chức Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Vị trí Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trước do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng kiêm nhiệm.

Theo quyết định của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, từ ngày 20/4/2020, ông Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 -2020 thay ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; quản lý và tổ chức thực hiện, chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho các nhà đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật...

Ngoài chức danh trưởng ban do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiêm nhiệm, BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh còn có 1 phó trưởng ban thường trực là ông Lê Trung Phước và 4 phó trưởng ban gồm các ông: Phạm Trần Đệ, Hoàng Thanh Tùng, Phan Thăng Long, Nguyễn Văn Khoa.

Tại Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra ngày 12/6/2020, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí, trong đó ông Lê Trung Phước - Phó Trưởng ban thường trực được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 319.550
    Online: 9