Thực hiện Văn bản số 3685/UBND-PC1 ngày 13/6/2021 của UBND tỉnh về tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Thông báo như sau:

1. Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa tại VP Kỳ Lợi và VP thị trấn Tây Sơn. Thời gian tạm dừng bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 14/6/2021 cho đến khi UBND tỉnh có thông báo tiếp theo.

2. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của  Ban thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.hatinh.gov.vn.

Khi thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của Ban nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ với đồng chí: Nguyễn Đình Đường, số điện thoại: 0886.107.385 để được hướng dẫn;

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xin thông báo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 319.569
    Online: 19