Trong thời gian qua, do điều kiện về cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chưa được xây dựng đồng bộ; nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của các tổ chức, người dân sinh sống tại khu vực cửa khẩu cũng như hành khách qua lại, tại khu vực cửa khẩu đã hình thành một số công trình do một số tổ chức, cá nhân tự xây dựng không đúng với quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng như: Dịch vụ ăn uống, nơi tập kết trung chuyển hàng hóa...

Theo đề xuất tại Văn bản số 89/BQLDAKV-ĐHDA ngày 09/7/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh về việc thông báo tháo dỡ công trình của các tổ chức tự tạo lập không thuộc diện bồi thường, hỗ trợ nằm trong phạm vi thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực cổng A, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn để triển khai thi công dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực Cổng A; đồng thời để bàn giao đất cho các nhà đầu tư đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư tại khu vực cửa khẩu triển khai Dự án. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân chủ động thực hiện tháo dỡ các công trình tự tạo lập không đúng quy hoạch nêu trên trước ngày 15/8/2021; trong quá trình thực hiện yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động và đối với từng loại rác thải phải được phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định về vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Sau thời gian nêu trên, tổ chức, cá nhân nào chưa hoàn thành việc tháo dỡ các công trình, hoàn trả mặt bằng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xử lý theo quy định của pháp luật; các tổ chức, cá nhân có tài sản phải chịu trách nhiệm về các chi phí tổ chức tháo dỡ và các thiệt hại liên quan khác (nếu có).

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 187.536
    Online: 24