Chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng được áp dụng theo các Quyết định 16/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007, Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 và các Văn bản liên quan.

* Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong 15 năm, kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh; Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, sau khi quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ, doanh nghiệp được chuyển khoản lỗ sang những năm sau để trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian chuyển lỗ không quá 05 năm.

* Thuế nhập khẩu:

Được miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm phải nhập khẩu do trong nước chưa sản xuất được.

Thuế thu nhập cá nhân

Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với người thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài).

Thuê đất, sử dụng đất.

- Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ chung không phải nộp tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất.

- Miễn tiền thuê đất, sử dụng đất đối với đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân, người lao động.

- Miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất 11 năm hoặc 15 năm tùy theo dự án.

- Thời gian cho thuê đất tối đa là 70 năm. Diện tích cho thuê theo nhu cầu thực tế của dự án.

Hỗ trợ hạ tầng kĩ thuật.

- Nhà đầu tư không phải chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, khuyến khích nhà đầu tư cho ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và sẽ được khấu trừ vào tiền thuê đất, sử dụng đất phải nộp.

- Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, điện, nước đến hàng rào các khu chức năng.

Hỗ trợ khác

- Về nhà ở cho người lao động: Được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thí điểm dự án xây dựng nhà ở cho người lao động tại Thông báo số 194/TB-VPCP ngày 30/5/2012; theo đó trước mắt phấn đấu đến năm 2015 đảm bảo chỗ ở cho 6.000 lao động; Chính phủ cho sử dụng ngân sách để đầu tư hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội và hỗ trợ một phần xây dựng nhà ở cho người lao động. Dự án đang được UBND tỉnh triển khai.

- Về đảm bảo nguồn nhân lực: Được Chính phủ cho phép xây dựng và thực hiện cơ chế đặc thù trong đào tạo nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế.

- Đối với các khoá đào tạo để nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa không quá 01 triệu đồng/người/khoá.

- Đối với các khoá đào tạo để nâng cao tay nghề cho cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp được UBND tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí (tối đa không quá 1 triệu/người/khóa) nếu nhà đầu tư đào tạo hoặc đào tạo lại tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh.

- Hỗ trợ chi phí quảng cáo: Các doanh nghiệp trong KKT VA được giảm 50% chi phí quảng cáo trên Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh truyền hình Hà Tĩnh cho sản phẩm mới của đơn vị mình trong thời gian 1 năm (không quá 10 lần trên mỗi loại phương tiện thông tin, tính từ lần quảng cáo đầu tiên). Diện tích quảng cáo trên mặt báo không quá 1/4 trang, thời lượng mỗi lần quảng cáo trên Đài Phát thanh Truyền hình không quá 1 phút 30 giây.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 173.518
    Online: 8