Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi gặp mặt, tọa đàm với doanh nghiệp, doanh nhân năm 2019 (Văn bản số 354/TB-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh), để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất hưởng các chính sách hỗ trợ; ngày 05/11/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã rà soát, tổng hợp các cơ chế, chính sách thành “Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xin đăng tải công khai “Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” lên Cổng thông tin điện tử để các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư biết, nghiên cứu, tiếp cận.

Tệp đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 173.523
    Online: 10