Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành văn bản số 145/KKT-VP về việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, gửi: Các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu QUốc tế Cầu Treo, Khu Công nghiệp Gia lách.

Theo đó:

Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1185/UBND-VX1 ngày 03/3/2020 về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các Trung tâm Hành chính công, giảm thời gian, kinh phí đi lại của đơn vị, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo và đề nghị Các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa Khẩu Quốc tế Cầu Treo, Khu Công nghiệp Gia Lách ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện khi có nhu cầu giải quyết TTHC, cụ thể:

1. Đối với Dịch vụ công trực tuyến: Tổ chức, cá nhân truy cập địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn để tiến hành nộp hồ sơ. Để rõ hơn trong thao tác sử dụng và những tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thông tin cụ thể như sau:

- Dịch vụ công mức độ 3: Dịch vụ này cho phép người sử dụng điền trực tuỵến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng.

- Để sử dụng, người nộp hồ sơ truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến cùa tỉnh Hà Tĩnh tại địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn, thực hiện các thao tác đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến, gồm 4 bước thực hiện:

Bước 1. Đăng ký trên website (tạo tài khoản, chỉ cần tạo 1 lần)

Bước 2. Gửi hồ sơ trực tuyến (Gửi tệp tin)

Bước 3. Nhận thông báo xác nhận (Qua mail đăng ký hoặc qua điện thoại)

Bước 4. Đến bộ phận một cửa của Ban tại 03 địa điểm (KKT Vũng Áng, KKT Cầu Treo, Trung tâm phục vụ Hành chính công) để hoàn thiện công việc (Nhận kết quả; đóng phí, lệ phí nếu có) hoặc đăng ký nhận kết quả và trả phí qua bưu điện.

Tại trang chủ của trang http://dichvucong.hatinh.gov.vn có mục hướng dẫn sử dụng chi tiết, người nộp xem và thực hiện theo đúng quy trình đã hướng dẫn (chú ý các thành phần hồ sơ yêu cầu phải được quét (scan) thành tệp tin (file) và đính kèm theo quy định trước khi gửi hồ sơ).

Cán bộ tại bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp nhận hồ sơ khi hồ sơ gửi đúng quy định và hợp lệ. Trong khi nộp hồ sơ, có nội dung vướng mắc, xin liên hệ bộ phận một cửa của Ban để được hướng dẫn: Điện thoại: 02393.373.7888 (Số Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, yêu cầu nối máy đến bàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh).

2. Đối với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện: Tổ chức, cá nhân liên hệ tại Điểm Bưu điện Văn hóa xã hoặc ngay tại địa chỉ doanh nghiệp khi có nhu cầu, Bưu điện sẽ tiếp nhận và trả kết quả TTHC khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết xong.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 319.566
    Online: 23