Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản 2247/UBND-TH2 ngày 09/4/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội đã ban hành ngày 26/11/2019 về việc khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước.

Theo Nghị quyết, 07 nhóm đối tượng có thể được xóa nợ tiền thuế trước ngày 01/7/2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 03 năm.. Cụ thể, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ trước ngày 01/7/2020 đối với các đối tượng sau:

Thứ nhất, người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, có giấy chứng tử, giấy báo tử, quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định pháp luật; người mất năng lực hành vi dân sự.

Thứ hai, người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể; đã có quyết định giải thể hoặc thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thứ ba, người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc đã bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Tòa án có thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản…

Nghị quyết này cũng quy định, Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 10 – 15 tỷ đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp dưới 05 tỷ đồng...

Nội dung Nghị QUyết tại file đính kèm trên Văn bản.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 274.755
    Online: 11