Thực hiện văn bản số 3886/UBND-PC1 ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Thông báo như sau:

1. Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa tại VP Kỳ Lợi và VP thị trấn Tây Sơn. Thời gian bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 21/6/2021.

2. Yêu cầu các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến trực tiếp giao dịch làm việc phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ khuyến cáo 5K để đảm bảo chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

3. Tiếp tục khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của  Ban thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.hatinh.gov.vn.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xin thông báo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 319.522
    Online: 10