http://csdl.thutuchanhchinh.vn/
/portal/Home/hoi-dap/default.aspx
http://www.qdnd.vn
    TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

    TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

    13/12/2022

    THÔNG BÁO NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH (Kèm theo Quyết định 53/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)

Ảnh hoạt động
 Thông báo
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 336.548
Online: 4
°